Nasze Cele

nasze-cele

I. Edukacja i Wychowanie

1. Nauka religia i opracowanie programu wg potrzeb (1x w tygodniu a min 2x w m-cu).

2. Szkolenie Dżanaza (kurs-projekt ogólnopolski).

3. Program praktyki religijnej (Itikaf, post, wdrożenie praktykowania sunny muakkada).

4. Warsztaty wyjazdowe 1 x 3 m-ce.

5. Przejęcie organizacji spotkań dla kobiet w Oddziałach.

6. Baza danych polecanych książek przez imamów do przeczytania.

7. Informacja nt. kursów międzynarodowych na stronie www.

8. Wykłady otwarte w Oddziałach, w szkołach, na uczelniach, udział kobiet w spotkaniach dialogowych.

9. Konkursy nt. wiedzy o islamie.

 

II. Integracja

1. Raz w miesiącu spotkanie towarzyskie w tym 1 dla kobiet z dziećmi. 2. Utworzenie grupy zamkniętej na Facebook. 3. Spotkanie dla kobiet w czasie zjazdu letniego.

 

III. Stworzenie Bazy Danych i Gromadzenie Informacji o Zasobach Ludzkich

1. Utworzenie bazy teledresowej (zweryfikowanie istniejącej). 2. Utworzyć ankietę (dane osobowe).

 

IV. Opieka Społeczna i Wolontariat

1. Doraźne akcje np. WOŚP, dla poszkodowanych w wojnach, oddawanie krwi, zbiórka ubrań, itd.

2. Baza danych osób potrzebujących (muzułmanów).

3. Wolontariat (szpitale, domy starców).

4. Współpraca z ośrodkami dla uchodźców (b. ważne!).

 

V. Pozyskiwanie Środków Finansowych

1. Warsztaty – kursy, np. kulinarne, usługi fryzjerskie, nauka j. arabskiego), kiermasze ciast i przekazanie pieniędzy dla ośrodka muzułmańskiego. 2. Skarbonka w meczecie na rzecz działalności kobiet, składki miesięczne oraz szukanie sponsorów wśród muzułmanów.

 

VI. Aktywność  w Działalności Meczetu.

1. Opracowanie komunikatów dobrych praktyk w meczecie dla osób odwiedzających meczet.

2. Nie jesteśmy obojętne na spotkania organizowane w meczecie.

3. Opracowanie stałego planu działań dla kobiet w Centrach.

 

VII. Aktywność w Przestrzeni Publicznej.

1. Strona informacyjna www (zakres materiału, osoby odpowiedzialne).

2. Propagowanie materiałów na innych kanałach informacyjnych.

3. Śledzenie wydarzeń i informowanie o ciekawych wydarzeniach  (przekazywanie osobie odpowiedzialnej).

4. Strona  na Facebook-u.

5. Żywa biblioteka.