Nowoczesność Europa Islam

Nowoczesność, Europa, islam

„Nowoczesność Europa Islam” – praca zbiorowa pod redakcją naukową Selima Chazbijewicza, Karoliny Skarbek i Mariusza Turowskiego

Nowoczesność, Europa, islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia Redakcja naukowa: Selim Chazbijewicz, Karolina Skarbek, Mariusz Turowski Recenzje wydawnicze: prof. Marek Dziekan (UŁ), prof. Leszek Koczanowicz (SWPS) W skład tomu weszły 22 teksty autorstwa krajowych badaczy z kilku uczelni, reprezentujących liczne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych. Poszczególne rozdziały uporządkowane są według następujących części: „Islam a dylematy nowoczesności w historii idei”, „Religia a dyskurs i dialektyka dialogu-wykluczenia”, „Społeczne aspekty dialogu islamu z nowoczesnością”, „Religia a polityka”, „Nowoczesność a obywatelskość i wykluczenie”, „Aneks: Poza Europę, poza wykluczenia? Islam a doświadczenie Afroamerykanów w USA”.

Kategorie: Biblioteka